Program lojalnościowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie lojalnościowym Hotelu Wierchomla „Klub Dwóch Dolin”

Uczestnictwo w Klubie zapewnia atrakcyjne rabaty na usługi noclegowe, gastronomiczne, zabiegi SPA oraz pakiety pobytowe.

Przygotowywać będziemy również oferty dedykowane wyłącznie dla Klubowiczów

Szczegółowe informacje w regulaminie Programu oraz w Recepcji ***Hotelu Wierchomla SKI&SPA Resort

Kontakt:

tel.: (18) 414 31 30, (18) 414 31 31

e-mail: hotel@wierchomla.com.pl oraz recepcja@wierchomla.com.pl

Regulamin programu lojalnościowego Hotelu Wierchomla SKI & SPA Resort.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym zwanym dalej Klubem Dwóch Dolin. Program kierowany jest do Gości indywidualnych (osób fizycznych), korzystających z usług Hotelu Wierchomla SKI & SPA Resort. Uzyskany status uprawnia Gościa do korzystania z niżej opisanych przywilejów podczas kolejnych pobytów w hotelu.
 2. Do programu lojalnościowego Klub Dwóch Doliny może przystąpić gość hotelowy, który skorzystał z usług Hotelu Wierchomla SKI & SPA Resort o wartości co najmniej 1.000 zł brutto.
 3. W programie lojalnościowym mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Warunkiem uczestnictwa w programie Klub Dwie Doliny jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów korespondencyjnych związanych z realizacją programu oraz do celów marketingowych prowadzonych przez Dwie Doliny Muszyna - Wierchomla oraz jej partnerów.
 5. Momentem przystąpienia do programu Klub Dwie Doliny jest otrzymanie bezpośrednio w recepcji hotelu indywidualnego nr konta klienta.
 6. Klub Dwóch Dolin oferuje pięć rodzajów statusu członka: PODSTAWOWY, SREBRNY, ZŁOTY, PLATYNOWY oraz DIAMENTOWY.
 7. Status PODSTAWOWY otrzymuje Gość, który skorzystał z usług Hotelu o wartości brutto w przedziale od 1.000 zł do 5.100 zł brutto. Goście ze statusem PODSTAWOWYM otrzymują rabat 2% na usługi hotelowe: (noclegi, gastronomia, pakiety pobytowe, zabiegi SPA).
 8. Status SREBRNY otrzymuje Gość, który skorzystał z usług Hotelu o wartości brutto w przedziale powyżej 5.100 zł do 10.100 zł. brutto. Goście ze statusem SREBRNYM otrzymują rabat 5% na usługi hotelowe: (noclegi, gastronomia, pakiety pobytowe, zabiegi SPA).
 9. Status ZŁOTY otrzymuje Gość, który skorzystał z usług Hotelu o wartości brutto w przedziale powyżej 10.100 zł do 15.100 zł. brutto Goście ze statusem ZŁOTYM otrzymują rabat 10% na usługi hotelowe: (noclegi, gastronomia, pakiety pobytowe, zabiegi SPA).
 10. Status PLATYNOWY otrzymuje Gość, który skorzystał z usług Hotelu o wartości brutto w przedziale powyżej 15.100 zł do 20.000 zł brutto. Goście ze statusem PLATYNOWYM otrzymują rabat 15% na usługi hotelowe: (noclegi, gastronomia, pakiety pobytowe, zabiegi SPA).
 11. Status DIAMENTOWY otrzymuje Gość, który skorzystał z usług Hotelu o wartości brutto powyżej 20.000 zł. Goście ze statusem DIAMENTOWYM posiadają następujące przywileje:
  1. Rabat 20% na usługi hotelowe: noclegi, gastronomia, pakiety pobytowe, zabiegi SPA
  2. Likwidację ograniczenia związaną z dobą hotelową – w miarę dostępności pokoi
 12. Wartość usług, o których mowa w punktach 7-11 niniejszego Regulaminu stanowi suma wartości usług danego Gościa z okresu poprzedzającego każdorazowe złożenie rezerwacji usługi.
 13. W przypadku, gdy Gość nie skorzysta osobiście z usług Hotelu przez okres 2 lat, traci on uzyskany dotychczas status, o którym mowa w punktach 7-11 niniejszego Regulaminu, a wartość usług, o których mowa w punkcie 12 niniejszego Regulaminu wynosi „zero”.
 14. Rabat nie dotyczy wyrobów tytoniowych, artykułów sprzedawanych w sklepiku recepcji Hotelu i recepcji SPA.
 15. Status uzyskany przez Gościa (w tym wartość usług, z których korzystał) zostaje zapisany na indywidualnym koncie, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.
 16. Rabat nie może być przekazywany osobom trzecim.
 17. Rabat wynikający ze zdobytego statusu nie łączy się z innymi promocjami. Gość otrzymuje najbardziej korzystną finansowo w danej chwili dla siebie ofertę.
 18. Nie można sumować rabatów należących do różnych Gości.
 19. Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikowania Programu w całości lub części, w każdym momencie. W takiej sytuacji, uczestnicy programu zostaną powiadomieni o nowych warunkach drogą pocztową lub e-mail na adres podany w deklaracji członkowskiej.
 20. Wszyscy uczestnicy programu lojalnościowego są równocześnie zapraszani do „Klubu Wierchomla” działającego na Facebooku. Skorzystanie z zaproszenia jest dobrowolne.
 21. Rabat wynikający z uczestnictwa w programie lojalnościowym, dotyczy pobytów zarezerwowanych wyłącznie poprzez własne kanały sprzedaży tj. stronę internetową www.wierchomla.com.pl lub bezpośrednio w recepcji hotelu.