S-COOL KARNET

S-COOL KARNET  – projekt o charakterze sportowym powstał w 2015 r. Jego inicjatorem i pomysłodawcą jest Stacja Narciarska Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla. Ma on na celu popularyzację narciarstwa i snowboardu wśród dzieci i młodzieży z regionu oraz promocję potencjału zaplecza narciarskiego Nowosądecczyzny.
Uczniowie szkół, które zadeklarują udział w projekcie, mogą korzystać ze specjalnego karnetu narciarskiego podczas organizowanych przez szkoły lekcji wychowania fizycznego na stoku oraz poza zajęciami szkolnymi. S-COOL KARNET można zakupić w kasach Stacji Narciarskiej Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla w cenie 15 zł za 3 h jazdy na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Karnet jest dostępny przez cały sezon narciarski 2016/2017. Do tej pory w projekcie wzięło udział 15 szkół z regionu.
Zapraszamy dyrektorów szkół (podstawowych, gimnazjów, liceów i techników) do udziału w projekcie S-COOL KARNET.
 
O korzyściach płynących z udziału w projekcie s-cool karnet opowiedział dyrektor szkoły, która przystapiła do programu. Polecamy lekturę wywiadu, przeprowadzonego z Panem Mariuszem Tokarczykiem z Fundacji Bezpiecznie do Celu i Elitarnego Liceum. Wywiad
 
Zgłoszenia i informacje o projekcie:
Magdalena Mroczka
tel. 513 027 059