Popradzki park krajobrazowy

Popradzki Park Krajobrazowy to jeden z najstarszych parków krajobrazowych na terenie Karpat. Został powołany w 1987 r. i rozciąga się na terenie Beskidu Sądeckiego w pasmach Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej. Powierzchnia Parku wynosi łącznie 54 392,7 ha i jest jednym z największych na terenie Polski. Wyróżnia się dominacją lasów i dużą ilością źródeł wód mineralnych (zidentyfikowano ok. 70 ujęć wodnych, co stanowi 20% wszystkich zasobów w Polsce). W rozległych, zwartych lasach żyje wiele gatunków ssaków leśnych, jak np.: wilki, rysie, jelenie, sporadycznie żbiki i niedźwiedzie. Występują górskie ptaki: orzeł przedni, płochacz halny, drozd obrożny, puchacz, puszczyk uralski, a do osobliwości należy wąż Eskulapa. Popradzki Park Krajobrazowy jest jednym z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski.

Na obszarze Parku oraz na pozostałej powierzchni powiatu nowosądeckiego wytyczono kilkanaście rezerwatów przyrody i ścieżek przyrodniczych m.in. Rezerwat Cisy w Moglinie, Rezerwat Przyrody nieożywionej Diable Skały, Rezerwat Baranowiec i wiele innych. Na terenie Parku zarejestrowano 160 pomników przyrody!

Ogółem na terenie Parku znajduje się około 350 km oznakowanych szlaków turystycznych uzupełnionych o sieć znakowanych szlaków rowerowych, narciarskich i konnych. Ofertę szlaków turystycznych wzbogacają ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, których na terenie Parku jest obecnie jedenaście.

Ciekawym obiektem jest pomnik przyrody nieożywionej na stoku Jaworzyny Krynickiej – Diabelski Kamień. To skała pochodzenia osadowego – piaskowiec wyróżniający się oryginalnym kształtem przypominającym dużego pięciometrowego grzyba.

Pomnik przyrody nieożywionej Mofeta im. Prof. Henryka Świdzińskiego w Złockiem k. Muszyny to największa i najefektywniejsza mofeta w Polsce! Jest to bardzo rzadko spotykana w Europie sucha eshalacja dwutlenku węgla. Usytuowana jest na dnie bagnistego potoku Złockiego.

Czarna Młaka w okolicy Powroźnika to wyjątkowo malowniczy staw górski pochodzenia naturalnego o powierzchni 0,3 ha.

Więcej informacji na: www.zpkwm.pl