Klasztor sióstr Klarysek i ołtarz papieski

Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek w Starym Sączu

Historia Zespołu Klasztornego Sióstr Klarysek jest nierozerwalnie związana z dziejami Starego Sącza, ufundowany został przez św. Kingę w 1280 r. i został usytuowany obok układu miejskiego, nad stromą skarpą Popradu. Na uwagę zasługuje barokowa ambona 1671 r. z wyobrażeniem drzewa Jessego, ołtarz główny z 1699 r. autorstwa Baltazara Fontany. Do kościoła przylega XIV – wieczna kaplica św. Kingi, w której znajduje się trumienka z relikwiami świętej.

Ołtarz Papieski na błoniach

Jedną z atrakcji Starego Sącza jest jeden z niewielu w Polsce ołtarz, który nie został rozebrany po wizycie Ojca Świętego. 16 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II dokonał na starosądeckich błoniach kanonizacji błogosławionej Kingi. Według ogólnego planu pielgrzymki, po uroczystości ołtarz papieski miał być rozebrany, a "świadkiem" historycznego wydarzenia pozostać miała mała kapliczka z figurą Jezusa Frasobliwego. Zainteresowanie pielgrzymów i turystów ołtarzem wpłynęło jednak na decyzję władz samorządowych oraz ks. biskupa ordynariusza, aby cały ołtarz pozostawić na miejscu. Warto zobaczyć te niezwykłą pamiątkę!

Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek w Starym Sączu
Plac Świętej Kingi 1
www.klaryski.stary.sacz.pl

Ołtarz Papieski na błoniach w Starym Sączu
ul. Papieska 10
www.opoka.sacz.pl