Architektura Sakralna - Kościoły

Prawdziwymi perełkami ziemi sądeckiej są liczne zabytki architektury sakralnej. Zdecydowanie warto odwiedzić świątynie w: Tropiu z 1090 r. (zachowane polichromie z XII w. oraz pustelnia św. Andrzeja Świeroda), Grybowie z 1909 r. (witraże figuralne), Ptaszkowej z 1555 r. (rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem „ze słonecznikiem” z 1420 r., płaskorzeźba Wita Stwosza „Modlitwa w Ogrójcu” z 1490 r.), Przyrodnicy z 1572 r. (zachowana polichromia późnorenesansowa, cenne tryptyki w ołtarzach bocznych), Binczarowej Krużlowej Wyżnej (polichromowane stropy z 1520 r.), Juście (XVI-wieczny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej – Juścieńskiej, ludowo-barokowy obraz św. Justa z 1677 r.).